System rekuperacji  – zasada działania

 • jakość powietrza zapewniającą warunki higieniczne w domu zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm odzysk energii z powietrza wentylacyjnego ze średnią roczną sprawnością przekraczającą 90%

 • redukcja największej straty ciepła budynku – związanej z wentylacją pomieszczeń z poziomu 30-60%, który występuje przy wentylacji tradycyjnej z poziomu 4-6% , charakterystycznego dla wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 • skuteczne zapobieganie zawilgoceniu ścian i tzw. zaparowaniu okien

 • skuteczne zapobiegania rozwojowi pleśni i grzybów

 • pełna kontrola nad intensywnością wentylacji i związanymi z nią kosztami

 • zwiększenie komfortu w budynku poprzez nawiew świeżego i ciepłego powietrza do budynku

 • eliminacja przeciągów występujących w przypadku wentylacji tradycyjnej, wprowadzającej do pomieszczenia zimne powietrze zewnętrzne

 • filtracja powietrza nawiewanego do budynku

 • możliwość centralnego uzdatniania powietrza – nawilżanie, ogrzewanie, chłodzenie

 • wysoka sprawność energetyczna – dla domu o powierzchni 150m2 energia zużyta przez wentylatory w ciągu roku stanowi jedynie 5% energii odzyskanej przez rekuperator

 • usuwanie zanieczyszczeń oraz alergenów z przestrzeni budynku

 • poprawa akustyki i bezpieczeństwa w budynku na skutek braku konieczności otwierania okien

Odzysk ciepła

System rekuperacji wykorzystuje ciepło (np. z kuchni i łazienki) do podgrzewania powietrza wlotowego do odpowiedniej temperatury.Dzięki temu zapewniona jest wymiana powietrza i zdrowy klimat w pomieszczeniu, z jednoczesnym zachowaniem oszczędności energii.

Sercem tego systemu jest wymiennik ciepła, który składa się z dwóch oddzielnych, izolowanych obiegów powietrza. Jeden z nich jest podłączony do wlotu świeżego powietrza, a drugi do systemu wylotowego, który pobiera ogrzane, wilgotne powietrze z kuchni czy łazienki.

Ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do świeżego powietrza pobieranego z zewnątrz poprzez wymiennik ciepła zamontowany w rekuperatorze.

System rekuperacji zawraca energię zawartą w powietrzu usuwanym z pomieszczeń, zmniejszając w ten sposób radykalnie koszty ogrzewania i negatywny wpływ na środowisko w porównaniu do wentylacji naturalnej. System rekuperacji wymienia całkowicie powietrze w domu w ciągu dwóch-trzech godzin.

Zdrowy klimat w domu

Ze względu na oszczędność energii i zmniejszenie oddziaływania na środowisko, nowoczesne domy mają bardzo dobrą izolację. Jednak minusem dobrze zaizolowanego domu jest to,że jego przegrody i okna nie przepuszczają powietrza. Zmniejszenie naturalnego przepływu powietrza powoduje konieczność stosowania wydajnej wentylacji wymuszonej.

Dobrze zaprojektowany system rekuperacji jest wydajny i cichy a pod względem wizualnym i estetycznym nie koliduje z wystrojem wnętrza.

Ponadto dobra wentylacja tworzy zdrowy klimat w domu oraz pomaga zapobiegać problemom, np. z wilgocią, grzybem i alergiami.

Korzyści jest wiele, a dzięki naszemu systemowi rekuperacji możesz mieć je wszystkie

Rekuperacja
Rekuperacja4
Rekuperacja2
Rekuperacja3

Komfort przez całą dobę

System rekuperacji zapewnia optymalny mikroklimat w pomieszczeniach zarówno w dzień, jak i w nocy przez cały rok.  

Rekuperacja5

System oferuje również tzw. tryb “letni bypass”. Wtedy powietrze wylotowe nie przepływa przez wymiennik ciepła. Oznacza to, że powietrze wlotowe wpływające do pomieszczenia ma temperaturę panującą na zewnątrz. Ten tryb może być również łączony z trybem zwiększonej mocy – ta funkcja jest szczególnie przydatna, gdy chcemy zaczerpnąć świeżego, chłodnego powietrza w domu.

Rekuperacja7

Chcesz zaczerpnąć dodatkowego świeżego powietrza (np. podczas gotowania, imprezy lub ćwiczeń), rekuperacja umożliwi Ci lepsze rozwiązanie, niż otwieranie okien i drzwi.

Wystarczy włączyć funkcję zwiększonej mocy (Buster). Wtedy wentylatory systemu pracują z maksymalną prędkością przez zaprogramowany czas,

dostarczając świeże powietrze i jednocześnie nie wychładzając nadmiernie pomieszczeń.

Rekuperacja6

Naprawdę przyjemną funkcją jest nocne chłodzenie. W tym ustawieniu chłodne, nocne powietrze jest wykorzystywane do schładzania domu – ale nigdy poniżej 18˚C.

System rekuperacji sprawdza temperaturę zewnętrzną dwa razy w ciągu doby, a gdy średniodobowa temperatura osiągnie plus 20˚C, funkcja jest włączana automatycznie.

Rekuperacja8
System rekuperacji Thessla Green
AirPack

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

 

 1. Przewód powietrza usuwanego.

 2. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.

 3. Centrala wentylacyjna.

 4. Przewód powietrza świeżego.

 5. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.

 6. Moduł pompowy gruntowego wymiennika ciepła.

 7. Wymiennik glikol/powietrze gruntowego wymiennika ciepła.

 8. Wywiew powietrza – zawór wywiewny.

 9. Czerpnia powietrza świeżego.

 10. Gruntowy wymiennik ciepła (GWC).

 11. Wyrzutnia powietrza usuwanego.

 12. Nawiew powietrza – dysza nawiewna.

 13. Przepustnica.

 14. Tłumik akustyczny.

 15. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.

 16. Przewód powietrza nawiewanego.

 17. Przewód powietrza wywiewanego.

 18. Kolorowy, dotykowy panel sterowania.

 19. Nawiew powietrza – anemostat stropowy.

 20. Wywiew powietrza – zawór wywiewny.

 21. Skrzynka rozdzielcza.

 22. Przewód powietrza wywiewanego.

 23. Wywiew powietrza – zawór wywiewny.

Sterownik rekuperatora

Centralna wentylacja AirPack

 1. Układ sterowania z możliwością rozbudowy oraz integracji z systemami zarządzania budynkiem poprzez protokół Modbus RTU.

 2. Obudowa z wysokiej jakości izolacją.

 3. Przewód powietrza nawiewanego.

 4. Wentylatory greentech ebm-papst napędzane silnikami prądu stałego z płynną regulacją obrotów.

 5. Przewód powietrza usuwanego z budynku.

 6. Stopy zapewniające przestrzeń na montaż syfonu kondensatu.

 7. Przewód powietrza wywiewanego z pomieszczeń.

 8. Wymiennik ciepła Recair o przypływie 100% przeciwprądowym z wielokanałową matrycą.

 9. Podwójny zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej.

 10. System FPX zapobiegający zamrożeniu kondensatu z płynnie sterowaną nagrzewnicą.

 11. Filtr powietrza klasy G4 z presostatem i automatycznym systemem kontroli zabrudzenia.

 12. Pomiar temperatury powietrza nawiewanego, wywiewanego oraz zewnętrznego.

 13. Przewód powietrza zewnętrznego.

 14. Sterowany By-pass z możliwością programowania przez użytkownika.

 15. Odprowadzenie kondensatu z syfonem wyposażonym w zawór zwrotny i kabel grzejny.

Rekuperacja
 1. Informacja o bieżącym trybie działania wentylacji.

 2. Wybór jednego z dwóch programów tygodniowych.

 3. Dane urządzenia.

 4. Wybór trybu pracy: automatyczny, manualny, chwilowy.

 5. Funkcja „Pusty dom” ograniczająca intensywność wentylacji podczas nieobecności domowników.

 6. Funkcja „Wietrzenie” uruchamiająca intensywne przewietrzanie pomieszczeń.

 7. Aktualna data i godzina.

 8. Ustawienia.

 9. Graficzna prezentacja aktualnych parametrów pracy.

 10. Płynne ustawienia intensywności wentylacji.

 11. Funkcja „Kominek” zapobiegająca wydostawaniu się dymu podczas rozpalania kominka.

 12. Funkcja „Otwarte okna” równoważąca wentylacje w przypadku otwarcia okien.