Pompa ciepła do c.w.u.


Sposób na tanią produkcję ciepłej wody użytkowej , bez użycia komina i instalacji gazowej.

Urządzenie może być dodatkowo wykorzystane do chłodzenia wybranych pomieszczeń.

untitled 13

Pompy ciepła firmy Buderus, Logatherm WPT 270 przeznaczone są do podgrzewania ciepłej wody użytkowej:
• pompa ciepła zintegrowana z podgrzewaczem ciepłej wody o pojemności 270 litrów
• dwa modele urządzeń do wyboru: model pracujący do temperatury powietrza
-10 °C i model pracujący do temperatury +5 °C
• podgrzewacz emaliowany, wyposażony w wężownicę, anodę antykorozyjną, grzałkę elektryczną
• króćce powietrzne przystosowane do podłączenia kanałów
• elektroniczny sterownik z wyświetlaczem LCD z funkcjami pomiaru temperatur, pomiaru zużycia energii, z funkcją programowania tygodniowej pracy, dezynfekcją termiczną
• współpraca z innymi źródłami ciepła

Cechy wyróżniające Korzyści
• Pobór ciepła z powietrza
• Bezpłatne i ekologiczne źródło ciepła
• Ciepła woda w kamiennicy bez remontów kominów i instalacji gazowej
• Maksymalna temp. c.w.u. to 60°C bez użycia grzałki
• Duży komfort użytkowania wody – nawet 470 litrów wody na wylewce o temp. 40°C przy podgrzaniu zbiornika do 60 °C
• Warstwowe podgrzewanie wody w zbiorniku poprzez wymiennik płytowy (skraplacz)
• Cała pojemność zbiornika podgrzana równomiernie do zadanej temperatury
• Szybszy dostęp do ciepłej wody (woda układana od góry do dołu) niż w urządzeniach z nawiniętym skraplaczem na zbiornik
• Wysoki współczynnik efektywności COP sięgający wartości 4,2
• Bardzo niskie koszty eksploatacji, sprawność działania urządzenia ponad 400%
• Szybki zwrot inwestycji, z 1 kWh energii elektrycznej można wytworzyć nawet 4 kWh energii cieplnej
• Krótki czas podgrzewu wody
• Ponad 4x oszczędniejszy podgrzew wody niż grzałką elektryczną
• Podgrzewacz o pojemności 270 litrów wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni 1,3 m²
• Duża powierzchnia pozwala na szybsze i bardziej efektywne przekazywanie ciepła do podgrzewacza
• Jedna z największych powierzchni wężownicy w tego typu urządzeniach
• Pozwala na podłączenie innych źródeł ciepła np. kotłów, kolektorów słonecznych itp.
• Króćce powietrzne przystosowane do podłączenia kanałów powietrznych
• Możliwy pobór powietrza z pomieszczenia montażu urządzenia lub przy użyciu kanałów powietrznych z innego miejsca
• Cyrkulacja powietrza i jego osuszanie
• Wentylator pozwalający na pokonanie dużych oporów przepływu powietrza
• Pobór powietrza z dowolnego, oddalonego od pompy ciepła miejsca, przy pomocy kanałów powietrznych:
– model WPT 270 A-S (-10 °C) łączna długość kanałów 60 m
– model WPT 270 I-S (+5 °C) łączna długość kanałów 20 m

untitled 14


• Elektroniczny wyświetlacz • Możliwe programowanie:
– trybu pracy: I – pompa ciepła, II – grzałka, III – pompa ciepła + grzałka
– pracy urządzenia wg programu czasowego
– dezynfekcji termicznej
• Regulator rejestruje:
– zużycie energii przez pompę ciepła
– historię ostatnich 10 usterek
– temperatury pracy urządzenia

untitled 15