Kotły gazowe

Stały wzrost cen energii powoduje, że stosowanie energooszczędnych urządzeń staje się koniecznością. Nowoczesne systemy kondensacyjne mają dziś stałe miejsce w domach jedno i wielorodzinnych. W przypadku techniki kondensacyjnej wykorzystywane jest nie tylko ciepło, które powstaje podczas spalania gazu, lecz dodatkowo również ciepło, które przy tradycyjnej technice grzewczej niewykorzystane uchodzi przez komin. Kotły te wykorzystują prawie całe ciepło zawarte w spalinach i zamieniają je dodatkowo w ciepło grzewcze.
W kompaktowych gazowych kotłach kondensacyjnych tkwią możliwości obniżenia kosztów energii, dostosowane do indywidualnych warunków, przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Używając kotła kondensacyjnego wnoszą Państwo aktywny wkład w ochronę klimatu i środowiska naturalnego. „Rynek ciepła” ma największy, bo ok. 40-procentowy udział w zużyciu energii. Transport , komunikacja i energia elektryczna dzielą pomiędzy siebie po 20%. Ze względu na ciągle rosnące koszty energii nakazem chwili jest możliwie jak najszybsze zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. Inwestując w „naturalne ciepło” stają się więc Państwo niezależni od paliw kopalnych i aktywnie przyczyniają się do zmniejszenia CO2 oraz do ochrony klimatu.
Istnieje możliwość zintegrowania kotła kondensacyjnego z techniką solarną. Bezpłatna energia słoneczna ciągle jeszcze jest zbyt rzadko wykorzystywana do wspomagania instalacji grzewczej i podgrzewania wody użytkowej. Ze środków publicznych programów pomocowych przyznawane są dotacje na te instalacje, które z uwagi na wysokie oszczędności energii, amortyzują się już po kilku latach.
Niezależnie od tego, na jaki generator ciepła się Państwo zdecydują – w każdym przypadku, długoterminowo zaoszczędzą Państwo dużo pieniędzy. Nasza firma realizuje program wymiany kotłów węglowych na gazowe.