Kompletne systemy grzewcze DEVI

Ogrzewanie elektryczne DEVI

DEVI opracowuje, produkuje i sprzedaje kompletne systemy grzewcze składające się z kabli i mat grzejnych oraz termostatów.
Wszystkie elementy pochodzą od jednego producenta, więc nie występują żadne problemy z wzajemną współpracą elementów systemu, który zawsze zapewnia optymalną wydajność, wysoką niezawodność i zużywa niewiele energii elektrycznej.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe

Systemy ogrzewania podłogowego oferowane przez DEVI składają się z kabli lub mat grzejnych, termostatów DEVIreg™ oraz akcesoriów montażowych.
Systemy grzewcze DEVI mogą być sterowane przez bezprzewodowy system centralnego sterowania DEVIlink™, który można podłączyć do sieci internet za pośrednictwem lokalnej sieci Wi-Fi.

Najwyższy komfort.

Ciepłe powietrze zawsze unosi się do góry. To proste stwierdzenie wyjaśnia, dlaczego ogrzewanie podłogowe zapewnia wyższy komfort cieplny niż tradycyjny system z grzejnikami zawieszonymi na ścianach. Ogrzane przez grzejnik powietrze, jako lżejsze, unosi się do góry i po naturalnym ochłodzeniu się opada w dół. W rezultacie w pomieszczeniu powstaje duża róznica temperatur powietrza w okolicy głowy i stóp człowieka. W odróżnieniu od rozwiązań tradycyjnych, system ogrzewania podłogowego DEVI zapewnia komfortową temperaturę na wysokości stóp i głowy.Ciepło emitowane przez powierzchnię podłogi powoduje jedynie słabo odczuwalny ruch powietrza ku górze, co w dużym stopniu ogranicza przenoszenie się kurzu wywołującego alergie.

Niewielkie zużycie energii.

W porównaniu z tradycyjną instalacją grzejnikową, w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym można zmniejszyć średnią temperaturę o 1-2°C bez zauważalnego zmniejszenia komfortu cieplnego. Postępowanie takie jest możliwe dzięki korzystnemu rozkładowi temperatur oraz precyzyjnej regulacji dostawy ciepła za pomocą termostatów DEVIreg™. Umożliwia to zmniejszenie zużycia energii o 10-20%, co w konsekwencji zmniejsza także koszty eksploatacji oraz korzystnie wpływa na stan środowiska naturalnego.

Uniwersalność.

Systemy ogrzewania podłogowego DEVI umożliwiają utrzymanie komfortowej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, w warsztatach i halach sportowych. Kable grzejne mogą być układane pod podłogami z betonu, podłogami drewnianymi oraz podczas remontów pomiędzy starym i nowym pokryciem posadzki.

Niewidoczne źródło ciepła

Kable i maty grzejne ułożone są pod podłogą, dzięki czemu systemy ogrzewania DEVI są całkowicie niewidoczne dla użytkownika. Umożliwia to swobodną aranżację wnętrz oraz zwiększa dostępną powierzchnię, której część była do tej pory zajęta przez grzejniki naścienne.

Wysoka trwałość.

Systemy ogrzewania podłogowego DEVI charakteryzują się bardzo wysoką trwałością i nie wymagają praktycznie żadnej obsługi technicznej. W typowych warunkach można przyjąć, że trwałość kabli i mat grzejnych jest taka sama jak budynku, w którym zostały zainstalowane.

elektryczne ogrzewanie podłogowe

Gruntowe instalacje przeciwoblodzeniowe

Systemy przeciwoblodzeniowe DEVI składają się z kabli grzejnych DEVIflex™, DEVIsafe™, DEVIsnow™ lub DEVIiceguard™, mat grzejnych DEVIsnow™, termostatów DEVIreg™ oraz akcesoriów instalacyjnych. Stosowane są do usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien, rur spustowych, chodników, podjazdów, schodów, mostów i innych tego rodzaju konstrukcji.

Bezpieczeństwo

Na obszarze, pod którym ułożono system grzewczy nie występuje oblodzenie i nie zalega śnieg. Pozwala to uniknąć stosowania mieszanek zawierających sól i wynikających z tego uszkodzeń nawierzchni spowodowanych erozyjnym działaniem soli lub wody.
Zmniejsza się także prawdopodobieństwo wypadków spowodowanych przez oblodzenie nawierzchni oraz nawisy lodowe.

Uniwersalność

Systemy przeciwoblodzeniowe DEVI mogą być instalowane pod typowymi nawierzchniami takimi jak kostka, beton, płyty chodnikowe i asfalt. Stosowane są także na wszystkich rodzajach dachów w celu usunięcia śniegu i lodu z rynien, rur spustowych i skrajnych fragmentów poszycia dachowego.

Automatyczne sterowanie.

Systemy grzewcze DEVI są w pełni zautomatyzowane. Na podstawie pomiaru temperatury powietrza i wilgoci system sam określa konieczność załączenia lub wyłączenia systemu przeciwoblodzeniowego.

Niskie koszty

Koszty zainstalowania i eksploatacji systemu grzewczego są stosunkowo niskie, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę wydatki związane z użyciem mieszanek solnych i ręcznym odśnieżaniem. Ogrzewanie eliminuje także koszty napraw uszkodzeń spowodowanych przez zamarzającą wodę, śnieg i korozyjne działanie soli. Systemy grzewcze DEVI nie wymagają obsługi technicznej i są bardzo trwałe. Okres trwałości kabli i mat grzejnych wynosi co najmniej 50 lat, natomiast okres gwarancji to 20 lat.

Wygoda.

Odpowiednio zaprojektowany system przeciwoblodzeniowy może utrzymać czystą i suchą nawierzchnię przez cały okres zimowy.

Systemy przeciwoblodzeniowe

Ogrzewanie luster

System grzewczy DEVI całkowicie usuwa problem zaparowanych luster, który pojawia się szczególnie w małych łazienkach pozbawionych dobrego obiegu powietrza. Nasze rozwiązanie polega na zainstalowaniu pod lustrem elektrycznej folii grzejnej (dla luster w ramce wieszanych na ścianie) lub maty grzejnej zainstalowanej pod tynkiem (dla luster przyklejanych do ściany). Niewielka ilość ciepła wydzielana przez folię/matę grzejną uniemożliwia skraplanie się pary wodnej na powierzchni lustra. Maty grzejne lub folie mogą być załączane wraz z oświetleniem lub wentylatorem przewietrzającym łazienkę :
1. np. łazienka bez okna) lub też oddzielnym łącznikiem
2. np. łazienka posiadająca własne okno. Moc wymagana do ogrzewania lustra wynosi tyle, ile typowa żarówka i pobierana jest tylko podczas pobytu w łazience. Ułożenie folii/maty grzejnej nie wymaga dużych kwalifikacji instalatorskich i może być wykonane samodzielnie.
Jedyną czynnością, którą ze względów bezpieczeństwa należy zlecić elektrykowi, jest podłączenie maty lub folii do sieci zasilającej.
Mata/folia grzejna powinna znajdować się w centralnej części lustra lub też obszaru lustra, który ma być wolny od pary. Dla luster o dużych powierzchniach można użyć większej liczby folii/mat grzejnych.
Przewody zasilające należy połączy ze sobą równolegle.
Zastosowanie maty grzejnej lub folii to:
• całkowite usunięcie problemu zaparowanego lustra,
• komfort, estetyka i wygoda użytkowania,
• oszczędność czasu,
• bardzo niskie zużycie energii (tyle ile typowa żarówka 17 – 75 W, w zależności od wielkość maty/folii),
• łatwy montaż.

Ogrzewanie luster
Ogrzewanie dachów

Ogrzewanie rur i rurociągów

Kable grzejne mogą być układane na rurach biegnących wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz w gruncie.
Takie zastosowania kabli grzejnych występują najczęściej w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym.

Instalowanie kabli wewnątrz budynków.

Rurociągi prowadzone wewnątrz budynków w pomieszczeniach, w których przez cały czas bądź okresowo spada warstwą izolacji dzięki której rurociąg będzie wolniej się wychładzał, a energia cieplna generowana przez kabel grzejny będzie uzupełniała straty energii rurociągu.
Instalacje tego typu występują najczęściej na dachach centrów handlowych, budynków biurowych, hoteli oraz budynków użyteczności publicznej (np.rurociągi wody lodowej).

Instalowanie kabli na rurociągach w gruncie

Rurociągi wyposażone w instalację grzewczą mogą być układane na mniejszej głębokości niż rurociągi nieogrzewane.temperatura poniżej 0°C są narażone na wychłodzenie i pęknięcie. Na rury i rurociągi narażone na te zjawiska zaleca się montowanie elektrycznych kabli grzejnych, które dostarczą odpowiednią ilość energii cieplnej i zabezpieczą przed awariami spowodowanymi wychłodzeniem. Dotyczy to instalacji zimnej i ciepłej wody jak również instalacji kanalizacji oraz hydrantowych i tryskaczowych.
Rury instalacji tryskaczowych najczęściej występują w okresowo lub stale przewietrzanych zewnętrznym Kabel grzejny umieszcza się bezpośrednio na powierzchni rury i zabezpiecza samoprzylepną taśmą aluminiową, która dociska kabel do ogrzewanej powierzchni i poprawia przewodność cieplną. Wszystkie wykopy i kanały, w których zostały ułożone rurociągi z elektryczną instalacją grzewczą należy odpowiednio oznakować. W przypadku rurociągów podziemnych trzeba w wykopie lub na najwyżej położonym rurociągu ułożyć czerwoną lub żółtą etykietę samoprzylepną z napisem informacyjnym o kablach pod napięciem lub przykryć rurociąg cegłami, płytami powietrzem garażach. Zasady ogrzewania kablami grzejnymi rur w instalacji tryskaczowej określa norma:EN 12845:2004+A2:2009.

Instalowanie kabli na zewnętrznych rurociągach naziemnych.

Rurociągi naziemne znajdujące się poza budynkami są szczególnie narażone na wychłodzenie, dlatego konieczne jest wykonanie odpowiednio dobranej instalacji grzejnej zabezpieczonej betonowymi lub belkami  z impregnowanego drewna. W pobliżu wykopów należy w widocznych miejscach umieścić tabliczki ostrzegawcze z napisem:   

„UWAGA: KABLE GRZEJNE POD NAPIĘCIEM 230 V”
W przypadku rurociągów podziemnych formę dodatkowej osłony mechanicznej oraz ochrony zmniejszającej straty ciepła spowodowane przez wodę gruntową pełnić może zewnętrza rura osłonowa lub kanał z płyt betonowych.

ogrzewanie rurociągów