Pompy Ciepła

Pompy ciepła to technika przyszłości!

Tylko sobie wyobraź! Energia słoneczna zmagazynowana w gruncie wokół Twego domu mogłaby ogrzewać dom. Wyobraź sobie także podgrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz taki system, który może także chłodzić dom w lecie. Wyobraź sobie, że koszty ogrzewania zmniejszają się o ponad 50%.

Wobec ciągłego wzrostu cen ropy i gazu, coraz więcej ludzi poszukuje niezawodnego, niedrogiego, odnawialnego źródła energii. Jednocześnie coraz bardziej rosną wymogi środowiskowe. Istnieje pilna potrzeba poszukiwania energooszczędnych rozwiązań we wszystkich dziedzinach. Każdy już rozumie, że nie można coraz bardziej zanieczyszczać atmosfery – w dodatku poprzez spalanie energetycznych rezerw naszej planety.

Właśnie w Skandynawii środowisko naturalne jest szczególnie chronione przed zanieczyszczeniami dwutlenkiem węgla, sadzą, tlenkami azotu i dwutlenkiem siarki . Uzyskuje się to dzięki szerokiemu stosowaniu pomp ciepła.

untitled 5

                 Ogrzewanie Twojego domu.
Pompa ciepła ogrzewa Twój dom i dostarcza ciepłą wodę użytkową. Może także chłodzić dom w lecie. Pompy ciepła nie zajmują dużo miejsca i nie wymagają żadnej obsługi ani paliwa. Stanowią one rozwiązanie najbardziej efktywne energetycznie, pozwalające zaoszczędzić pieniądze. Możesz zaoszczędzić ponad 50% kosztów ogrzewania w porównaniu z tradycyjnym systemem c.o.

Ciepło do ogrzewania jest w powietrzu, wodzie, podłożu skalnym i gruncie.
Energia jest magazynowana wokół Twego domu. Te zasoby energii są stale uzupełniane energią promieniowania słonecznego. Energia maga zynowana jest w podłożu skalnym, w gruncie, w wodach gruntowych i powierzchniowych oraz w powietrzu. Danfoss oferuje pompy ciepła pozyskujące tę zmagazynowaną w źródłach energię i dostarczających ciepło do ogrzewania i ciepłej wody. Przy zastosowaniu pompy ciepła, 2/3 energii potrzebnej do ogrzewania i ciepłej wody jest darmowe

Źródło ciepła – podłoże skalne
W tym przypadku pompa ciepła wykorzys tuje energię słoneczną zmagazynowaną w podłożu skalnym (głębszych warstwach gruntu). Energia ta służy następnie do ogrzewania budynku i wody użytkowej. Jest to najbardziej popularne rozwiązanie. Rury znajdują się w jednym lub kilku otworach w podłożu skalnym, o głębokości 50-200 m.

Zalety: Nie trzeba dużej powierzchni działki . Otwory w podłożu skalnym mają stałą temperaturę w ciągu roku. Nie ma oddziaływania na działkę. Możliwe jest chłodzenie pasywne (bierne).

Źródło ciepła – grunt
Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w gruncie, poprzez ułożoną w nim wężownicę. Jeżeli podłoże skalne jest głęboko, albo są inne powody,aby nie wiercić otworów – należy wybrać takie rozwiązanie.Wężownica jest układana na odpo wiedniej głębokości na powierzchni działki. Energia jest pozyskiwana z gruntu tak, jak z podłoża skalnego.

Zalety: Nie trzeba wiercić otworów.Niższy koszt montażu.Wężownica w gruncie ma prawie stałą temperaturę w ciągu roku.Możliwe jest chłodzenie pasywne (bierne).

Źródło ciepła – wody powierzchniowe
Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w wodzie, poprzez wężownicę ułożoną na dnie jeziora lub cieku wodnego. Wężownica spoczywa na dnie pod własnym ciężarem. Zasada jest taka sama, jak dla wymiennika gruntowego.

Zalety: Nie trzeba wiercić otworów. Nie ma oddziaływania na działkę. Wężownica w wodzie ma prawie stałą temperaturę w ciągu roku .Możliwe jest chłodzenie pasywne (bierne).

Źródło ciepła – wody gruntowe
Pompa ciepła wykorzystuje ciepło wód gruntowych. Woda jest pompowana z odwiertu, sięgającego wód gruntowych do wymiennika ciepła. W wymienniku następuje odzysk energii, a następnie poprzez inny odwiert woda wtłaczana jest z powrotem do wód gruntowych.

Zalety: Nie jest potrzebna duża powierzchnia działki . Nie ma oddziaływania na działkę

Źródło ciepła – powietrze
W tym przypadku nie trzeba wykonywać odwiertów ani wykopów. Energię pobiera się bezpośrednio z otaczającego powietrza, poprzez wymiennik ciepła umieszczony na zewnątrz budynku i współpracujący z pompą ciepła w budynku.Współczynnik wydajności cieplnej pompy nieznacznie maleje wraz z obniżaniem się temperatury zewnętrznej.

Zalety: Niski koszt inwestycyjny. Nie ma oddziaływania na grunt. Łatwość montażu.

Jak działa pompa ciepła?
Czynnik pośredniczący* krąży w przewodzie zbiorczym (wężownicy) i absorbuje energię cieplną z podłoża skalnego, gruntu, powietrza lub wody.
W wymienniku ciepła (parowniku) podgrzewany ze źródła ciepła czynnik pośredniczący styka się z zimnym czynnikiem chłodniczym** obiegu wewnętrznego pompy ciepła. Czynnik chłodniczy podgrzewa się i odparowuje, stając się gazem.
Gaz zostaję sprężony przez kompresor. Wytworzone w tym procesie ciepło jest przekazywane przez wymiennik (skraplacz) do systemu ogrzewania budynku.
Skroplony gaz po przejściu przez zawór rozprężny obniża swoje ciśnienie oraz temperaturę i przepływa do parownika, gdzie w kontakcie z czynnikiem pośredniczącym odparowuje i proces zaczyna się ponownie.

* Czynnik pośredniczący jest cieczą niezamarzającą, np. mieszaniną wody i alkoholu lub glikolu.
** Ze względu na ochronę środowiska stosowane są obecnie węglowodory i dwutlenek węgla. Dawniej stosowano freony.

image(2)
image(3)
image(4)
image(5)